DFH Productes » Mètodes Didàctics » BAMBINO

Basat en el sistema pedagògic ARCO, permet als més petits iniciar-se en aquest mètode d'ensenyament. L'autocorreció, base del sistema ARCO, s'efectua mitjançant mitges figures de fàcil reconeixement a aquesta edat. Diferents temaris amb exercicis gràfic-perceptius: colors, formes, grandàries, correspondències, semblances, igualtats i relacions.
 

bambino arco juegos didácticos bambino arco juegos didácticos llaves de aprendizaje ARCO bambino arco juegos didácticos

RAONAR AMB LÒGICA 2

AQUEST LLIBRE NO S'EDITA EN CATALÀ

Rèf. 545049    11 EJXCERCICIS   EDAT: 3 -5
Amb aquests quaderns, els nens aprenen a descobrir i entendre relacions entre dibuixos. Els exercicis estan basats en situacions habituals en la vida dels nens i els ajuden a ampliar la seva visió del món.
Exercicis senzills sense text, per ser resolts pels nens sense necessitat de supervisió. Desenvolupen la capacitat d'observació relacionant i comparant objectes similars.

ÍNDICE
1     ¿Qué parte falta?
2     ¿Qué color falta?
3     ¿Qué parte falta?
4     Cuenta del 1 al 16
5     ¿Qué secuencia es la que sigue?
6     ¿Cuántos triángulos hay?
7     ¿Cuál es el número que falta?
8     ¿Cuál es el número que sigue?
9     ¿Cuál es la ficha de dominó correcta?
10   ¿Cuántos caramelos faltan?
11   ¿Cuántos dados hay?