DFH Productes » Mètodes Didàctics » ARCO

ARCO, per jugar i aprendre.
ARCO, mètode d'ensenyament autocorrectivu les lletres inicials del qual corresponen a: Aprèn, Repeteix i Controla.
ARCO, pot ser utilitzat de forma individual o col·lectiva i promou l'interès del nen per investigar.
 

bambino arco juegos didácticos bambino arco juegos didácticos llaves de aprendizaje ARCO bambino arco juegos didácticos

 

» Llibres amb els quals usar un estoig ARCO

 

Un sol estoig ARCO s'usa amb tots aquests llibres didàctics de la llista:
508031 Aprendre a raonar lògicament
508032 Entrenar-se a raonar lògicament
508041 Exercicis de concentració 1
508042 Exercicis de concentració 2
508051 Ortografia 1 (Lletres inicials b-p, b-v, d-t)
508052 Ortografia 2 (Lletres inicials c-s, s-z, g-j, ll-i-h)
508061 Exercicis de càlcul 1 sumes i restes fins al nº. 24
508062 Exercicis de càlcul 2 sumes i restes fins al nº. 100
508063 Exercicis de càlcul 3 sumes i restes fins al nº. 1000
508064 Exercicis de càlcul 4 multiplicacions i divisions
508065 Exercicis de càlcul 5 multiplicacions i divisions (2ª part)
508066 Exercicis de càlcul 6 multiplicacions i divisions (ampliació)